Rolle og betydning af advokater i strafferetssager